Selskapet har drevet bingovirksomhet i Arendal siden ca 1980. For nærmere opplysningen om Ivre as se egen hjemmeside (www.ivre.no). Virksomheten til Bingo Sør framstår som en moderne bingovirksomhet, basert på en kombinasjon av tradisjonelle papirbaserte bingospill, og moderne databaserte spill der både interne nettverk i den enkelte hall og spill i link.

Bingo Sør arrangerer bingo fra følgende spillesteder: His Bingo og Stoa Bingo i Arendal, Markens Bingo og Sørlandstunet Bingo (Sørlandsparken) i Kristiansand, Vennesla Bingo i Vennesla, Mandal Bingo i Mandal, Vanse Bingo i Farsund.
Til sammen 7 bingoer i Agder.

En svært viktig del av vår virksomhet er:
1) En god spillopplevelse til våre kunder
2) Et godt sosialt miljø for våre kunder
3) Utbetaling til formålene, dvs. de lag og foreninger som er knyttet til oss. I 2022 og 2023  betalte vi ut nær 8 mill. til våre 100 formål og der det i hovedsak er idrettslag.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Geir Fredrik Sissener på mob: 951 06 018 eller e-post: gfs@ivre.no