Selskapet har drevet bingovirksomhet i Arendal siden ca 1980. For nærmere opplysningen om Ivre as se egen hjemmeside (www.ivre.no). Virksomheten til Bingo Sør framstår som en moderne bingovirksomhet, basert på en kombinasjon av tradisjonelle papirbaserte bingospill, og moderne databaserte spill der både interne nettverk i den enkelte hall, regionale nettverk (spill i link)

Bingo Sør arrangerer bingo fra følgende spillesteder: His Bingo og Stoa Bingo i Arendal, Markens Bingo og Sørlandstunet Bingo (Sørlandsparken) i Kristiansand, Vennesla Bingo i Vennesla, Mandal Bingo i Mandal, Vanse Bingo i Farsund.