Hvordan bli lotteriverdig og hvordan søke om å få spille bingo på ett av Bingo Sørs spillesteder.

 

 

Bingo Sør får stadig henvendelser fra foreninger som ønsker å bli med i Bingosamarbeidet på Agder og spille bingo på ett av Bingo Sørs spillesteder. Denne lille veilederen viser hva som må til for å kunne delta i samarbeidet.

 

For i det hele tatt å kunne søke om bingospill må foreningen være godkjent som lotteriverdig forening av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

Hva kreves for å bli godkjent som lotteriverdig:

 

Klubben må først og fremst registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund og få organisasjonsnummer. Jfr. www.brreg.no.  Når registreringen er i orden og man har fått tildelt organisasjonsnummer, sendes skjemaet  “Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon” til Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde. Skjemaet finner man ved å gå inn på Lotteri- og stiftelsestilsynet www.lottstift.no. Gå til Bingo, under bingo kan det laste ned bingoskjema ved å gå til søknads- og rapportskjema. Videre godkjenning og autorisasjon (LT-S-001) Søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon (pdf)

Dersom det ikke er spesielle forhold som Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsker nærmere belyst, vil man etter noen tid motta ”Godkjenning som lotteriverdig organisasjon.” Autorisasjonen koster kr. 1.300.

 

Hvordan søke om Bingo hos Bingo Sør?

 

Bingo Sør får årlig langt flere søkere enn vi har plass til i våre lokaler.  For nærmere detaljer se "søknadskreterier".
Søknad om selve bingospillet er en egen søknad som sendes samlet av bingoentreprenøren (Bingo Sør) for alle som skal delta senest 15.10 Men altså: Da må godkjenningen være i orden og Bingo Sør må ha godtatt foreningen som godkjent forening for bingospill hos oss.

Når godkjenningen er mottatt anbefaler vi at dere sender en kopi av godkjenningsbrevet til Bingo Sør. (på e-post til mariann.dalene@ivre.no eller pr post til Bingo Sørs postadresse (Boks 1673 Stoa, 4857 Arendal.

I månedsskiftet august/september sender vi e-post til alle lag og foreninger som spiller bingo hos oss i inneværende år, og til alle lag som er blitt godkjent i løpet av året, og har sendt inn godkjenningen til oss. Brevet vil inneholde et delvis utfylt søknadsskjema om bingo for kommende år, samt innkalling til et fellesmøte for alle foreningene som ønsker å spille bingo. Dette møtet finner sted i oktober, og der tas opp alle forhold som har med bingoen på det aktuelle spillestedet å gjøre. Etter møtet og innen den fastsatte fristen 1. november sender Bingo Sør en fellessøknad vedlagt alle enkeltsøknadene fra foreningene for hvert enkelt spillested, om tillatelse til bingospill for kommende år. Tillatelsene foreligger normalt i løpet av første halvdel av desember.

 

Hva er klubbenes forpliktelser?

 

Klubber som spiller bingo hos Bingo Sør må underskrive en avtale med oss. Dere får tilgang til avtalen når brukernavn og passord er tildelt dere og dere er registrert på foreningsnettet. Avtalen forplikter klubben til å delta på 1 møte i året. Ut over det har klubben ikke praktiske oppgaver knyttet til avvikling av bingoen. Bingo Sør tar all økonomisk risiko, og tar ansvar for husleie, lønn, driftskostnader etc. Lotteritilsynet krever imidlertid regnskapsrapport 1 gang pr år. Alle lotteriverdige foreninger blir minnet om dette vanligvis i mars/april hvert år.


Når kommer pengene?

 

Bingo Sør utbetaler bingooverskuddet til foreningene 4 ganger pr år, 15/02, 15/4, 30/8 og 15/10.

 

Andre opplysninger.

 

Vi mener det er nyttig for alle som spiller bingo å vite mest mulig om det regelverket som gjelder for spillet. Vi henviser derfor på generelt grunnlag til Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside som nevnes over. Spesielt bør alle ha lest igjennom ”Forskrift om bingo” som man finner under ”Lov og regelverk”

 

Skulle man ønske ytterligere opplysninger etter å ha lest dette, vennligst kontakt oss via e-post eller telefon. (mariann.dalene@ivre.no  mob.nr 99 16 51 65.