Åpningstider Stoa:
Mandag - Fredag kl. 10.00 - 21.00 
Lørdag kl. 11.30 - 15.45
Søndag/helligdag kl. 13.00 - 21.00
Natt bingo på onsdag fra 21.00-23.00
Spilletider Stoa:
Mandag - Fredag kl. 11.00 - 20.30
Lørdag kl. 12.00 - 15.30
Søndag/helligdag  kl.13.45 - 20.00

OBS. Egne åpningstider i høytidene. Se oppslag.