SØKNADSFRIST FOR SPILLEÅRET 2024 er avsluttet.


Søknadskreterier:
     
Fra og med spilleåret 2014 gjelder følgende kriterier for 
deltagelse i bingosamarbeidet i Bingo Sør i prioritert rekkefølge:

1. Idrettslag med barne- og ungdomsaktivitet.
2. Andre idrettsorganisasjoner (idrettsråd, særkretser og regioner etter vurdering)
3. Unntaksvis: Skolekorps og andre lag og foreninger med B&U aktivitet dersom
det er ønsket av lokal idrett.
4. Medlemmer av NIF.

Følgende foreninger tillates ikke å spille hos oss:
(Ny praksis fra og med spilleåret 2013)

1. Politiske partier/fagforeninger.
2. Organisasjoner med ikke-idrettslig aktivitet
med unntak som nevnt i pkt.3 i prioriteringslisten
over.
3. Helseorganisasjoner.
4. Organisasjoner med støttefunskjon, ikke egen 
aktivitet for medlemmene (Lions, Kiwanis, 
Civitan mm.).
5. Lag med voksenaktivitet/hobbyforeninger.

Hvem får spille hvor:

1.  Lag hjemmehørende i det lokal-området bingohallen ligger.
2.  Lag i et større geografisk område, men likevel med en viss naturlig tilhørlighet  til spillestedet.
3.  Mer fjerntliggende lag etter en vurdering av Bingo Sørs ledelse, for å oppnå  en bedre fordelig av overskuddet.

Nye foreninger må godkjennes av Bingo Sør og inngå avtale om bingospill. Foreningen vil deretter bli registrert på Bingo Sørs foreningsnett og få tildelt brukernavn og passord.  Etter dette vil videre søknadsprosedyre skje automatisk gjennom varsling på e-post.