Åpningstider Vanse:
Mandag og fredag   kl. 12.00 - 21.00
 Tirsdager, Onsdager og Torsdager  kl 12.00 - 21.00
 Lørdager  kl.11.30- 15.45
 Søndag/helligdag  kl 15.30 - 20.45
NATTBINGO ONSDAGER FRA KL. 21.00- 23.00
Spilletider Vanse:
Mandag og Fredag kl. 12.15-21.00
Tirsdag,Onsdag og Torsdag
Lørdag
kl. 12.15-21.00
kl. 12.00-15.30
Søndag/helligdag kl. 16.00-21.00