Kontakt oss Hvem er hvem i Bingo Sør

Mariann Dalene i Bingo Sør er ansvarlig for alle forhold vedr. spilletillatelser, hvem som skal tillates å få spille, søknadsprosessen osv. Hennes e-postadresse er: mariann.dalene@ivre.no  mobil 991 65 165

Vigdis Hansen er regnskapssjef i Bingo Sør og er i tillegg til å være ansvarlig for regnskapene i de ulike hallene også ansvarlig for utregning av hva den enkelte forening skal ha fra bingooverskuddet, og ikke minst utbetaling av dette. Hun bistår også foreninger som har problemer i forbindelse med regnskapsrapporteringen til Lotteritilsynet. Hennes e-postadresse er: vigdis.hansen@ivre.no

Geir Fredrik Sissener er daglig leder i Bingo Sør og ansvarlig for driften av bingoene. Han er også ansvarlig for kontakten med våre leverandører og for oppsett av de spilleplanene og gevinstplanene som benyttes. Hans e-postadresse er: gfs@ivre. Mobil: 951 06 018

Besøksadresse:

Åsbieveien 16
Stoa, Arendal

Postadresse:
Pb. 1673 Stoa
4857 Arendal

Telefon: 913 36 345
E-post: post@bingosor.no